Başlık: Türkiye’de Vicdani Ret - Askerliğe Hayır!

Kitapçığın tanımı ve içeriği

(15.05.2021) Türkiye’deki ilk vicdani retçiler vicdani retlerini 1990’ların başında açıkladılar ve savaşa, orduya ve zorunlu askerliğe karşı çıktılar. Günümüzde ise bu sayı 1000´in üzerinde. Dahası, yüz binlerce kişi saklanarak veya başka yollarla zorunlu askerlikten kaçtı. Yüzlerce kişi kovuşturmalar nedeniyle yurtdışında sığınma talebinde bulundu. Bügün hala, Türkiye, Avrupa Konseyi’ndeki vicdani ret hakkını tanımayan tek ülkedir.

Bu kitapçık, ilk vicdani retlerin alenen açıklanmasından 30 yıl sonra yayınlanmaktadır. Yurt dışından vicdani ret hareketine yönelik dayanışma çalışmalarını değerlendirmekte, anlatmakta ve bir kısmı Türkiye’de yıllardır faaliyet göstermekte olan, bir kısmı da sonu belli olmayan bir yolculukla sürgüne giden vicdani retçilere konuşma hakkı vermektedir.

Bu kitapçık, Uluslararası Vicdani Ret Günü’nde dört dilde çevrimiçi baskı halinde yayınlanmıştır.

İndirmek için bağlantılar: https://www.Connection-eV.org/pdfs/vicdani-ret-turkiye-2021.pdf


İçindekiler

Giriş (...mehr)

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kararı: Türkiye’deki vicdani retçilerin durumuna ilişkin (...mehr)

Ercan Jan Aktaş: Eylemlerden e-postalara Türkiye’de Vicdani Ret (...mehr)

Rudi Friedrich: Vicdani Ret ve İltica Hakkı (...mehr)

Beran Mehmet İşçi: Avrupa’da Türkiyeli bir vicdani retçi olmak (...mehr)

Halil Savda: Kışla deneyimim (...mehr)

Mertcan Güler: Her şey Gezi eylemleriyle başladı (...mehr)

Onur Erden: Reddediyorum! (...mehr)

Franz Nadler: Türkiye’deki vicdani retçilerle 25 yıllık dayanışma (...mehr)

Vicdani Ret Derneği (...mehr)

Editörler Hakkında (...mehr)


İndirmek için bağlantılar

English: https://www.Connection-eV.org/pdfs/conscientious-objection-turkey-2021.pdf

Deutsch: https://www.Connection-eV.org/pdfs/kriegsdienstverweigerung-tuerkei-2021.pdf

Français: https://www.Connection-eV.org/pdfs/objection-de-conscience-turquie-2021.pdf

Türkçe: https://www.Connection-eV.org/pdfs/vicdani-ret-turkiye-2021.pdf

Connection e.V., Union Pacifiste de France ve War Resisters International: Türkiye’de Vicdani Ret - Askerliğe Hayır!, Offenbach/Main, Paris ve London, Mayıs 2021

Keywords:    ⇒ Asylum   ⇒ CO and Asylum   ⇒ Conscientious Objection   ⇒ Europe   ⇒ Prosecution   ⇒ Turkey