Asylum 

Page: 1   2   3   4   5   6   7   ...  

An Overview

In this section you will find all articles with the following keywords: »Asylum«, »CO and Asylum«, and »International Resolutions«.

Expert opininion: Conditions and legal implications of Eritrea diaspora status

(May 2022) PRO ASYL and Connection e.V. have investigated the questions about the prerequisites and resulting legal guarantees of diaspora status and commissioned an expert opinion from Dr. Rezene Mekonnen and Amanuel Yohannes, proven experts on the Eritrean legal system. This is now available.

The experts come to the conclusion that diaspora status is only granted to those who have a secure residence abroad. If the German Federal Office of Migration revokes refugee recognition, the persons concerned cannot be granted diaspora status at all. So far, the Federal Office has ignored this question in its decisions.

(external link)   ... more

Broad alliance calls for protection/asylum for deserters and conscientious objectors from Russia, Belarus and Ukraine

(29.03.2022) In a joint appeal to the German parliament, a broad civil society alliance calls on the Bundestag and the German government to grant protection and asylum to Russian and Belarusian as well as Ukrainian conscientious objectors and deserters. Germany and all other EU countries must take in these people fleeing the war effort without red tape and allow them a permanent right to stay - and also ensure that the human right to conscientious objection is recognised.

Protection and asylum in the event of conscientious objection and desertion in the time of the Ukraine war

(24.03.2022) In Russia and Belarus, people are evading involvement in the war against Ukraine, which is in violation of international law. There are also conscientious objectors in Ukraine. Despite international decisions on conscientious objection, and despite regulations in EU law concerning objection to wars in violation of international law, German asylum decisions go in a different direction.

Başlık: Türkiye’de Vicdani Ret - Askerliğe Hayır!

Kitapçığın tanımı ve içeriği

(15.05.2021) Türkiye’deki ilk vicdani retçiler vicdani retlerini 1990’ların başında açıkladılar ve savaşa, orduya ve zorunlu askerliğe karşı çıktılar. Günümüzde ise bu sayı 1000´in üzerinde. Dahası, yüz binlerce kişi saklanarak veya başka yollarla zorunlu askerlikten kaçtı. Yüzlerce kişi kovuşturmalar nedeniyle yurtdışında sığınma talebinde bulundu. Bügün hala, Türkiye, Avrupa Konseyi’ndeki vicdani ret hakkını tanımayan tek ülkedir.

Bu kitapçık, ilk vicdani retlerin alenen açıklanmasından 30 yıl sonra yayınlanmaktadır. Yurt dışından vicdani ret hareketine yönelik dayanışma çalışmalarını değerlendirmekte, anlatmakta ve bir kısmı Türkiye’de yıllardır faaliyet göstermekte olan, bir kısmı da sonu belli olmayan bir yolculukla sürgüne giden vicdani retçilere konuşma hakkı vermektedir.

Bu kitapçık, Uluslararası Vicdani Ret Günü’nde dört dilde çevrimiçi baskı halinde yayınlanmıştır.

İndirmek için bağlantılar: https://www.Connection-eV.org/pdfs/vicdani-ret-turkiye-2021.pdf