CO and Asylum 

Page: 1   2   3   4   5   6   ...  

An Overview

In this section you will find all articles with the following keywords: »Asylum«, »CO and Asylum«, and »International Resolutions«.

Münster/W.’de eylem 2004

Vicdani Ret ve İltica Hakkı

(15.05.2021) Vicdani Ret ve İltica Hakkı1990 boyunca yüzlerce askerlik yükümlüsü Türkiye vatandaşı Almanya ve diğer ülkelere iltica başvurusunda bulundu. Vicdani redlerini Türkiye konsoloslukları önünde, basın toplantıları ve başka etkinlikler aracılığıyla deklare ettiler; özellikle Türkiye’nin güneydoğusunda o dönem devam etmekte olan savaş durumunu protesto etmek amacıyla Türkiye ordusunda hizmet etmek istemediklerini açıkça belirttiler. Bir çok durumda, iltica başvuruları yetkililer tarafından reddedildi. Bazı durumlarda ise, mülteci hukuku kapsamında sığınma elde etmeyi başardılar. Bu başarılı sığınma taleplerinde, çoğu zaman, kamusal olarak ilan ettikleri vicdanı redleri dolayısıyla beklenen cezai kovuşturmalar etkili oldu.

Artikel 4 of German constitution on a wall at German Bundestag

How is it to be a conscientious objector from Turkey in Europe?

(15.05.2021) My name is Beran Mehmet İşçi. I am from Turkey and of Kurdish origin (Zaza1). I am a conscientious objector, author and poet. In November 2018, I declared my conscientious objection in Turkey. Due to the situation there, I had to hide for a while. But there was always the question of how I could continue my life. Seeing no other option, I finally decided to move to Europe and to apply for asylum. In February 2019, I arrived in Germany and applied for asylum.

Article 4 de la Constitution allemande sur un mur du Bundestag allemand

Comment être objecteur de conscience de Turquie en Europe ?

(15.05.2021) Je m’appelle Beran Mehmet İşçi. Je suis originaire de Turquie et d‘origine kurde zaza1. Je suis objecteur de conscience, auteur et poète. J‘ai déclaré mon objection de conscience en Turquie en novembre 2018. Ensuite j‘ai dû me cacher pendant un certain temps en raison des problèmes que j’ai rencontrés en Turquie. Cependant, il y avait toujours la question de savoir comment je pourrais continuer ma vie. J‘ai finalement décidé de me rendre en Europe pour demander l‘asile, car je ne voyais aucune autre option. En février 2019, je suis arrivé en Allemagne et j‘ai demandé l‘asile.

Alman Federal Meclisi nde bir duvarda Almanya Temel Yasasının 4 üncü maddesi

Avrupa’da Türkiyeli bir vicdani retçi olmak

(15.05.2021) İsmim Beran Mehmet İşçi. Türkiyeli, Kürt/Zaza asıllı bir vicdani retçi, yazar ve şairim. 2018 yılının Kasım ayında Türkiye’de vicdani reddimi açıkladım. Ardından yaşamış olduğum problemler doğrultusunda bir süre Türkiye’de saklanarak hayatımı devam ettirmek zorunda kaldım. Son çare olarak Avrupa’ya gelmeye karar verdim ve 2019’un Şubat ayında Almanya’ya vardım. Almanya’ya geldikten sonraki süreçte de burada yürütmüş olduğum yahut içerisinde bulunduğum çalışmaların bir getirisi olarak da, dünyada her yıl çeşitli kurumlarca organizasyonlar yapılan 15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günü’nde Almanya topraklarında ikinci kez bir projenin içinde bulunuyorum. Sizlere olabildiğince kısa ve öz bir şekilde yaşadığım süreçten ve karşılaştığım zorluklardan söz edeceğim.