Turkey 

Page: 1   2   3   4   5   6   ...  

Askerlik kağıtlarının yakılması eylemi 2014. Fotoğraf: Vicdani Ret Derneği

Giriş

Kitapçık Türkiye’de Vicdani Ret - Askerliğe Hayır!

(15.05.2021) Bu kitapçık, ilk vicdani retlerin alenen açıklanmasından 30 yıl sonra yayınlanmaktadır. Yurt dışından vicdani ret hareketine yönelik dayanışma çalışmalarını değerlendirmekte, anlatmakta ve bir kısmı Türkiye’de yıllardır faaliyet göstermekte olan, bir kısmı da sonu belli olmayan bir yolculukla sürgüne giden vicdani retçilere konuşma hakkı vermektedir.

Bu kitapçığın odak noktası, sürgüne giden vicdani retçilerin raporlarıdır. Türkiye’de militarizmin gündelik gerçekliğini resmediyorlar. Beran Mehmet İşçi, Ercan Aktaş, Halil Savda, Mertcan Güler ve Onur Erden, savaşa ve şiddete karşı verdikleri kararların kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve bu nedenle hangi baskılara maruz kaldıklarını açıkça ortaya koyuyor. Çektikleri tüm hapis cezalarına, işkencelere ve baskılara rağmen, raporlar olumlu bir şeyler yayıyor; savaş, baskı, ordu ve şiddetin olmadığı bir dünya için harekete geçme fikrini.

Asylum for conscientious objectors and deserters. Rallye in Münster/W. 2004

Conscientious Objection and Asylum

(15.05.2021) In the 1990s, several hundred conscripts from Turkey applied for asylum in Germany and other countries. They went public with their conscientious objection, made it clear in front of the Turkish consulate, at press conferences or on other occasions that they were not willing to serve in the Turkish military, especially in protest against the war then waged in southeast Turkey. In many cases, their applications were initially rejected by the authorities. In some cases, they actually succeeded in obtaining protection under refugee law. Quite often this outcome derived from the fact that they had to expect additional criminal prosecution because of their public conscientious objection.

Manifestation à Münster/W., Asile pour les objecteurs de conscience et les déserteurs, 2004

Objection de conscience et Asile

(15.05.2021) Dans les années 1990, plusieurs centaines de conscrits de Turquie ont demandé l’asile en Allemagne et dans d’autres pays. Ils ont rendu publique leur objection de conscience. Ils l’ont clairement fait savoir, auprès du consulat de Turquie. Pendant des conférences de presse ou à d’autres occasions, ils ont exprimé qu’ils n’étaient pas disposés à servir dans l’armée turque, notamment, pour protester contre la guerre, alors en cours dans le Sud-Est de la Turquie. Dans de nombreux cas, leurs demandes ont été initialement rejetées par les autorités. Certains ont effectivement réussi à obtenir une protection en vertu du droit des réfugiés. La raison en était très souvent qu’ils devaient s’attendre à des poursuites pénales supplémentaires à cause de leur objection de conscience.

Münster/W.’de eylem 2004

Vicdani Ret ve İltica Hakkı

(15.05.2021) Vicdani Ret ve İltica Hakkı1990 boyunca yüzlerce askerlik yükümlüsü Türkiye vatandaşı Almanya ve diğer ülkelere iltica başvurusunda bulundu. Vicdani redlerini Türkiye konsoloslukları önünde, basın toplantıları ve başka etkinlikler aracılığıyla deklare ettiler; özellikle Türkiye’nin güneydoğusunda o dönem devam etmekte olan savaş durumunu protesto etmek amacıyla Türkiye ordusunda hizmet etmek istemediklerini açıkça belirttiler. Bir çok durumda, iltica başvuruları yetkililer tarafından reddedildi. Bazı durumlarda ise, mülteci hukuku kapsamında sığınma elde etmeyi başardılar. Bu başarılı sığınma taleplerinde, çoğu zaman, kamusal olarak ilan ettikleri vicdanı redleri dolayısıyla beklenen cezai kovuşturmalar etkili oldu.